De ce Formarea Formatorilor?

Pentru experiențele de învățare autentică!

Echipe de formatori și de colegi care dau valoare timpului petrecut împreună! Un program pentru cei care vor să-și dezvolte imaginația!

Misiunea acestui program este de a forma, la cele mai înalte standarde de calitate, formatori profesionişti, pentru domeniile public şi privat, care să contribuie la îmbunătăţirea calităţii procesului de formare şi dezvoltare a resurselor umane în organizaţii.

Programul de Master Formarea Formatorilor a fost lansat în anul 2008, acreditat de ARACIS, și este inclus în registrul european WIFO Gateway, fiind astfel promovat și accesat la nivelul celor mai relevante rețele profesionale din domeniu din EuropaDespre ce?

Masterul de formarea formatorilor oferă o vaietate de cursuri care vizează cele mai noi tendințe în formare, răspunzând la nevoile pieței muncii în această direcție.

Managementul performanței - Prof. univ. dr. Lucian Ciolan

Performanța este astăzi un aspect foarte important în toate organizațiile. În raport cu această premisă, cursul oferă contexte de înțelegere a strategiilor de management al performanței, precum și de deprindere a competențelor de proiectare, implementare, de management și evaluare a acestora.

Formarea formatorilor - metode și tehnici - Prof. univ. dr. Lucian Ciolan

În procesul de dezvoltare ca formator este important să deprinzi competențe care să îți permită să proiectezi și să implementezi programe de formare interactive, adecvate conținutului și care să faciliteze învățare autentică. Acest curs pune bazele dezvoltării continue a formatorilor, cu accent pe aceste competențe de bază.

Comunicare și negociere interculturală - Prof. univ. dr. Anca Nedelcu

Viitorul este intercultural, spun studiile. Pentru a gestiona în viitor contexte de formare interculturale, în cadrul masterului veți avea ocazia de a exersa abilități de comunicare și negociere interculturală, pentru a putea deprinde competențe necesare activității de formare.

Construirea și conducerea echipelor - Prof. univ. dr. Cătălina Ulrich Hygum

Cursul vizează dezvoltarea competențelor de lucru în echipă, prin identificarea rolurilor posibile și a felului în care acestea au impact asupra proiectelor comune. În plus el aduce instrumente pentru dezvoltarea, gestionarea și conducerea echipelor, utile în situații de învățare și formare.

Teorii și practici ale învățării la adulți - Conf. univ. dr. Cosmina Mironov

Cursul urmărește cunoașterea și înțelegerea psihologiei învățării în general și aplicarea celor mai noi teorii ale învățării la adulți în mod special. El vizează identificarea și folosirea metodelor adecvate pentru a oferi contexte de învățare relevante.

Practică de training sub supervizare - Lect. univ. dr. Mihaela Stîngu

Practica este foarte importantă pentru consolidarea competențelor de formator. În cadrul masterului veți avea contexte de practică în companii renumite din piața de formare românească: Stand for Development, MMM Consulting, Ascendis, Școala de Valori, Equatorial, Romstal etc.

Curs deschis - Formarea și dezvoltarea resurselor umane în organizații - Lect. univ dr. Simona Iftimescu

Cu o viziune inovativă asupra proceselor de management al resurse umane, cursul oferă contexte educaționale în care masteranzii pot înțelege în profunzime funcțiile acestui departament și, în special, a dimensiunii de învățare și dezvoltare. Cursul vizează în special competențele de structurare a strategiilor organizaționale de dezvoltare a personalului.

Analiza ocupațională și a calificărilor - Lect. univ. dr. Antoaneta-Firuţa Tacea

Cursul abordează aspectele legislative și metodologice privind reglementarea standardelor de formare profesională și a standardelor ocupaționale, pentru a îi abilita pe formatori cu competențe care să le permită elaborarea unei varietăți de programe de formare profesională în concordanță cu documentele reglatoare în vigoare.

Consultanță de proces, coaching și mentorat - Dr. ing. Mat. Marian Staș

Cursul surprinde multidimensionalitatea competențelor din domeniul formării și dezvoltării și aplicabilitatea acestora în direcții profesionale precum coaching-ul și mentoratul, prezentând atât aspecte teoretice ale acestor dimensiuni, cât și aspecte practice.

Proiectarea și evaluarea programelor de formare - Dr. Madlen Șerban

Cursul oferă contexte pentru deprinderea abilităților de proiectare, implementare, monitorizare și evaluare a programelor de formare, cu accent pe asigurarea calității proceselor în domeniul formării și dezvoltării profesionale.

Blended Learning. Aplicații în formare - Lect. univ. dr. Dragoș Iordache

Schimbarea paradigmei în educație determinată de evoluția tehnologică ne pune astăzi în fața reconfigurării serviciilor de formare. Acest master oferă formatorilor de azi și de mâine contexte pentru dezvoltarea de competențe digitale adecvate utilizării tehnologiilor informatice în procesele de formare.

Leadership în economia cunoașterii - Prof. univ. dr. Magdalena Platis

Cursul oferă o perspectivă modernă asupra stilurilor de conducere și asupra relației dintre management și leadership, cu accent pe strategii și abordări în formare liderilor care să răspundă provocărilor organizațiilor de astăzi.

Managementul situațiilor de risc și al situațiilor de criză 

Acest curs vă oferă ocazia de a deprinde tehnici de identificare și gestionare a situațiilor de criză, pentru a vă pregăti să gestionați o varietate de situații care pot apărea în procesele de formare. În plus, aceste tehnici și abilități pot fi integrate în proiectarea programelor de intervenție pentru medierea crizelor, reducerea și prevenirea riscurilor etc.

Managementul proiectelor

Acest curs pune bazele teoretice pentru structurarea, organizarea, implementarea și managementul proiectelor de dezvoltare profesională. În cadrul lui sunt abordate și repere din politici sociale și educaționale, oferind posibilitatea absolvenților să aplice competențele deprinse în implementarea proiectelor atât în domeniul privat, cât și public.

Etică și integritate academică

Etica și integritatea sunt aspecte vitale în profesia de formator de formatori. Cursul de față facilitează conștientizarea acestor aspecte și dezvoltă capacitatea de integrare a acestora în activitatea de zi cu zi. Acesta este un curs oferit de Universitatea din București tuturor studenților masteranzi.


După absolvirea masteratului Formarea Formatorilor veți fi certificat ca formator, aceste profesii având reprezentări în Clasificarea Ocupațiilor din România.

PRINICIPALE:

242401 - Formator 

242402 - Formator de formatori

242403 - Organizator/conceptor/consultant formare

CONEXE: 

242404 - Inspector de specialitate formare, evaluare si selectie profesionala 

242406 - Manager de formare

242407 - Administrator de formare